Vänligen notera
Denna webbplats använder modern webbteknik för att underlätta för användaren i interaktionen med webbplatsens innehåll.
Denna sida kan därför inte visas korrekt i webbläsaren Internet Explorer då den saknar stöd för moderna webbtekniker. Vi rekommenderar Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Förutsättningar inför arbete eller praktik

I denna självskattning ska du ta ställning till frågor/påståenden som handlar om:

  • Yttre förutsättnigar
  • Inre förutsättningar
  • Struktur och organisation
  • Minne och inititiativförmåga

Markera de korlekar du vill sortera och klicka på "Starta" för att påbörja din kortsortering.´Lycka till!