Vänligen notera
Denna webbplats använder modern webbteknik för att underlätta för användaren i interaktionen med webbplatsens innehåll.
Denna sida kan därför inte visas korrekt i webbläsaren Internet Explorer då den saknar stöd för moderna webbtekniker. Vi rekommenderar Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Egenskaper samt yrkeskort


Du ska nu sortera två korlekar som handlar om ditt intresse för olika yrkesområde samt vilka värderingar gäller i ditt val av arbete eller studier. 

Första kortleken handlar om Värderingar-Egenskaper

Andra kortleken handlar om yrkesområden.

Svara genom att klicka på de olika svarsalternativen

Lycka till.